Styret i Damegruppa

 

Leder:
Audhild Dahl               
920 65 211

Nestleder:
Margrethe Svendsen 
902 37 302

Kasserer:
Tove Wold                  
926 46 982

Sekretær:
Gerd Horten               
926 04 375

Styremedlem:
Vera Jacobsen            
971 09 377

Styremedlem:
Torhild Gule
472 61 355

Styremedlem:
Anne M. Lundeberg  
909 15 722

Vara:
Berit Furumo
481 28 398