Seniorlauget inviterer til årets siste hyggekveld!

I.L. Hei Seniorlaug inviterer til hyggekveld!

Vi innkaller til hyggekveld fredag, 07.desember, kl. 19.00 i Hei Klubbhus.

Som vanlig har vi en kjempegod foreleser, men denne gangen vil vi også by på en juletallerken etterpå!

Denne kvelden kommer Magne Wraa og forteller om “Jaktturer i Canada – bjønn & rein & ..”

Etter foredraget blir det servering av juletallerken m/drikke for kr 200,-

Resten av kvelden koser vi oss med trivelig prat.

Velkommen skal du være!

 

Påmelding innen onsdag, 05.desember, til:

Gunne Hegglid, 95873828, gunne.john.hegglid@sf-nett.no

Kåre Nedrebø, 97537541, kare.nedrebo@hotmail.com

 

P.S: Neste hyggekveld blir 11.januar 2019, og da kommer Dag Oppen Berntsen og snakker om «Einsteins teori for vanlige folk».

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for IL HEI
Onsdag 28 November 2018 kl. 19.00
IL HEI Klubbhus, 2 etasje

 

 

I forbindelse med prosjekter som er gjennomført i 2018 må Idrettslaget Hei ta opp et midlertidig / kortsiktig mellomfinansieringslån.

 

Agenda for ekstraordinært årsmøte:

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 3. Konstituering
– Valg av dirigent
– Valg av referent
– Valg av 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 4. Opptak av midlertidig mellomfinansieringslån
– Redegjørelse for låneopptak
– Sikkerhet
– Sum
– Tidsaspekt på lån

Sak 5. Refinansiering av alle lån i idrettslaget
– Redegjørelse for låneopptak og opprydding
– Sikkerhet
– Sum tidsaspekt

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret