Påmelding innen onsdag 11.september til

Kåre Nedrebø tlf. 97537541 Mail: kare.nedrebo@hotmail.com
Oddvar Gule tlf. 97658017 Mail: odgule@online.no