Kontakt Oss

Lundedalen 41, 3940 Porsgrunn
E-post: post@hei-il.no

Årsmøte IL HEI

Årsmøtet utsatt

På grunn av corona smitteberedskap utsetter IL Hei årsmøte 26.03.20 på ubestemt tid  

Når smittesituasjon er mer avklart vil IL Hei sende ut ny innkalling med ny dato for årsmøte 

Norges Idrettsforbund har forøvrig informert en utsatt frist for å avholde årsmøte til «innen 15. juni»

Mvh

IL HEI

Corona Virus


ALL AKTIVITET ER AVLYST
INNTIL VIDERE!!!

NY INFORMASJON OM CORONA-VIRUSET!
 
Vi i IL HEI ønsker å ta samfunnsansvaret vårt i forhold til å begrense faren for spredning av coronaviruset.
 
Basert på ny informasjon fra folkehelseinstituttet, kommunelegen og kunnskap om avlysninger fra breddeidretten generelt, avlyses all aktivitet i IL HEI.
Vi er alle opptatt av å gjøre vårt for å forhindre Coronasmitte i disse dager.
 
Det betyr at treninger og kamper, avlyses fra og med nå og inntil ny informasjon foreligger. DEL så godt det kan gjøres.

Informasjon i forhold til coronasmitte

På bakgrunn av situasjonen rundt coronautbrudd, ønsker il Hei å presisere følgende:

Vi følger de råd som kommer fra kommunen, kommuneoverlege og folkehelseinstituttet. Pr idag er det ikke noen anmodning om å stanse trening, kamp eller annen aktivitet.

Vi vil fortløpende orientere om situasjonen og de tiltak/restriksjoner som gjøres fremover.

Uansett oppfordres det til følgende regler i il Hei

  • Ikke bruk garderober, møt opp direkte på banen
  • Bruk egne flasker
  • Bruk hansker under trening
  • Unngå klemming, feiring osv. Under aktiviteter på feltet
  • Bruk albukroken ved hoste
  • Vask hendene hyppig ofte og grundig

Mvh il Hei

Oppstart 6 åringer født 2014

Oppstart fotball for

6 åringer født 2014

MANDAG 02. MARS KLOKKA 17.15 GJENNOMFØRES FØRSTE TRENING FOR GUTTER OG JENTER FØDT I 2014.  VI KOMMER TIL Å STILLE REINT JENTELAG, I TILLEGG TIL FLERE GUTTELAG NÅR SESONGEN STARTER. TRENINGEN FINNER STED PÅ KUNSTGRESSBANEN (TORESPLASS) SOM LIGGER NÆRMEST KLUBBHUSET.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN.

MAN TRENGER IKKE ALLVERDENS UTSTYR, TIL FØRSTE TRENING HOLDER DET LENGE MED JOGGESKO.

Årsmøte IL HEI

Til medlemmene i IL Hei                                                                   Heistad, 19. februar 2020

Innkalling til Årsmøte for IL Hei

Styret innkaller herved til årsmøte i IL HEI.

Årsmøtet avholdes torsdag 26. mars kl. 18.00 på Hei Klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 12. mars som er 2 uker før årsmøtet. Saker kan sendes til mailadresse post@hei-il.no eller sendes pr brevpost til:

IL Hei v/Styret
postboks 48 Skjelsvik
3906 Porsgrunn

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Alle dokumenter vil være tilgjengelig på Hei Klubbhus, disse kan ved henvendelse også sendes på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Hei i minst en måned, fylle 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine forpliktelser til idrettslaget Hei.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, IL Hei

Innkalling til årsmøte IL HEI 26.03.2020

UEFA playmakers by Disney

HEI har sagt ja til å delta i et pilotprosjekt i samarbeid med UEFA, NFF & Disney. UEFA Playmakers.

UEFA Playmakers har som mål å rekruttere flere jenter mellom 5-8år inn i fotballen.

Til PlayMakers har UEFA, i samarbeid med Disney, utviklet et aktivitetskonsept basert på noen av Disney mest kjente karakterer, i første omgang «The Incredibles 2». Fra høsten 2020 vil også «Frozen 2» og «Aladdin» bli en del av prosjektet. Gjennom historiefortelling og lek som metodikk skal grunnleggende fysiske ferdigheter, livsmestring (FairPlay, samhandling, samarbeid) og fotballspesifikke basisøvelser stå i fokus.

Dersom du har en datter som ønsker å være med på dette send en mail til: HEI Fotball

Vi trenger også aktivitetsledere/trenere, så dersom du ønsker å delta som aktivitetsleder send en mail til: HEI Fotball

Mvh

Svend Ødegård

Oppstart fotball 2014 årskull

Oppstart fotball for

6 åringer født 2014

ONSDAG 17.02 KLOKKA 18.00 GJENNOMFØRER VI ET MØTE FOR FORELDRE TIL GUTTER OG JENTER FØDT 2014 SOM ØNSKER Å SPILLE FOTBALL I I.L HEI.  MØTE FINNER STED I 1.ETASJE PÅ KLUBBHUSET.

HER BLIR DET INFORMERT LITT OM HEI FOTBALL, SPILLFORM, TRENINGER OG LIGNENDE.

VELKOMMEN !!

 

 

Prøvekveld

Til dere som vil benytte dere av dette tilbudet

IL HEI gir alle aktive medlemmer, trenere og støtteapparat et knalltilbud på Hummel overtrekks jakke og overtrekks bukse.
Idrettslaget subsidierer dere med hele 200,- kroner pr sett.

Medlemspris ved bestilling på prøvekveld :
Barn kr 400,- pr sett
Senior kr 450,- pr sett

G Sport kommer til oss og arrangerer prøvekveld slik at dere kan finne riktig størrelse og legge inn en bestilling

Dato: Mandag 10. februar og tirsdag 11. februar
Tid: Kl 17.00 – 21.00 Se oppsett under som viser når du og laget ditt kan komme
Sted: Klubbhuset

Det er ønskelig at lagledere eller støtteapparat kan være tilstede sammen med laget sitt.
Dere prøver overtrekks dress og bestiller på samme måte som laget.

 

Kamper i Heistadhallen