Kontakt Oss

Lundedalen 41, 3940 Porsgrunn
E-post: post@hei-il.no

Lotteri vår 2020 – Vinnere

Lotteri IL HEI Trekningen av vårens lotteri har funnet sted, og alle vinnere er kontaktet. Vi takker alle loddselgere og ikke minst kjøpere av lodd for støtten til idrettslaget HEI! Vi trenger all støtten vi kan få for å fortsette å gi et godt fritidstilbud til våre barn og unge.

Årsmøte IL HEI

Til medlemmene i IL Hei                                                                   Heistad, 18. mai 2020

Innkalling til Årsmøte for IL Hei Styret innkaller herved til årsmøte i IL HEI.

Årsmøtet avholdes onsdag 17. juni kl. 18.00 på Hei Klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 3. juni som er 2 uker før årsmøtet. Saker kan sendes til mailadresse post@hei-il.no eller sendes pr brevpost til:

IL Hei v/Styret postboks 48 Skjelsvik 3906 Porsgrunn

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Alle dokumenter vil være tilgjengelig på Hei Klubbhus, disse kan ved henvendelse også sendes på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Hei i minst en måned, fylle 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine forpliktelser til idrettslaget Hei.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Møtelokalet vil være tilrettelagt i hht gjeldende smittevernsregler

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret, IL Hei Innkalling til årsmøte IL HEI 17.06.2020

Årsmøte IL HEI

Årsmøtet utsatt

På grunn av corona smitteberedskap utsetter IL Hei årsmøte 26.03.20 på ubestemt tid  

Når smittesituasjon er mer avklart vil IL Hei sende ut ny innkalling med ny dato for årsmøte 

Norges Idrettsforbund har forøvrig informert en utsatt frist for å avholde årsmøte til «innen 15. juni»

Mvh

IL HEI

Corona Virus


ALL AKTIVITET ER AVLYST
INNTIL VIDERE!!!

NY INFORMASJON OM CORONA-VIRUSET!
 
Vi i IL HEI ønsker å ta samfunnsansvaret vårt i forhold til å begrense faren for spredning av coronaviruset.
 
Basert på ny informasjon fra folkehelseinstituttet, kommunelegen og kunnskap om avlysninger fra breddeidretten generelt, avlyses all aktivitet i IL HEI.
Vi er alle opptatt av å gjøre vårt for å forhindre Coronasmitte i disse dager.
 
Det betyr at treninger og kamper, avlyses fra og med nå og inntil ny informasjon foreligger. DEL så godt det kan gjøres.

Informasjon i forhold til coronasmitte

På bakgrunn av situasjonen rundt coronautbrudd, ønsker il Hei å presisere følgende:

Vi følger de råd som kommer fra kommunen, kommuneoverlege og folkehelseinstituttet. Pr idag er det ikke noen anmodning om å stanse trening, kamp eller annen aktivitet.

Vi vil fortløpende orientere om situasjonen og de tiltak/restriksjoner som gjøres fremover.

Uansett oppfordres det til følgende regler i il Hei

  • Ikke bruk garderober, møt opp direkte på banen
  • Bruk egne flasker
  • Bruk hansker under trening
  • Unngå klemming, feiring osv. Under aktiviteter på feltet
  • Bruk albukroken ved hoste
  • Vask hendene hyppig ofte og grundig

Mvh il Hei

Kamper i Heistadhallen