Dribleferdighet og ballvinnerferdighet

 Bla nederst på siden for momenter til dribleferdighet og ballvinnerferdighet

1mot1 – Isolert øvelse

Denne kan også brukes til 2mot1, 2mot2, 3mot2 eller 3mot3

Organisering: Lag en firkant med tilpasset størrelse i forhold til alder. Plasser to spillere ovenfor hverandre på to av sidene i firkanten, den ene spilleren med ball. Sørg for å lag nok firkanter, slik at det ikke blir kø.

Gjennomføring: Spilleren med ball spiller en kontrollert pasning til spilleren uten ball. Spilleren som mottar ball skal da utfordre 1mot1. Målet til spilleren med ball er å drible forbi forsvareren og mellom de to kjeglene på andre siden.

1mot1 – Flyvende

Denne kan også brukes til 2mot1, 2mot2, 3mot2 eller 3mot3

Organisering: Lag en bane med tilpasset størrelse i forhold til alder. Med to mål. Del inn to lag med en keeper i hvert mål. Lagene fordeler seg på hver side av målet til sin egen keeper.

Gjennomføring: En spiller (eller ønsket antall) fra det ene laget starter å angripe mot motstanderen. Når angriper har avsluttet og ballen treffer keeper/mål/utenfor. Går angriper i forsvar, og en ny spiller fra laget som akkurat forsvarte, angriper. Slik bytter lagene på. Ha gjerne 2-3 minutters kamper og tell antall ganger lagene scorer.

 

Momenter til ballvinnerferdighet

Momenter til dribleferdighet