Oppstart fotball for

6 åringer født 2014

ONSDAG 17.02 KLOKKA 18.00 GJENNOMFØRER VI ET MØTE FOR FORELDRE TIL GUTTER OG JENTER FØDT 2014 SOM ØNSKER Å SPILLE FOTBALL I I.L HEI.  MØTE FINNER STED I 1.ETASJE PÅ KLUBBHUSET.

HER BLIR DET INFORMERT LITT OM HEI FOTBALL, SPILLFORM, TRENINGER OG LIGNENDE.

VELKOMMEN !!