KJØP ANDEL I DEN NYE 9ER KUNSTGRESSBANEN

q1

 

GI DIN STØTTE TIL HEI.

Da rekrutteringen til fotballen er stor er også behovet stort for en kunstgressbane til på HEI.

Vi er derfor i gang med å bygge en ny 9er bane.

Dette koster mye av både penger og dugnad, vi er derfor avhengig av at nærmiljøet på Heistad, Skjelsvik og Brattås løfter i felleskap på dette prosjektet.

Dette er meget viktig for nærmiljøet vårt.

Gi ditt bidrag med å kjøpe andeler i den nye banen ved å gå inn på denne linken:  http://hei.superinvite.no/

1 andel koster kr 250,-

På forhånd takk for støtten.