Innkalling til ekstraordinært årsmøte for IL HEI
Onsdag 28 November 2018 kl. 19.00
IL HEI Klubbhus, 2 etasje

 

 

I forbindelse med prosjekter som er gjennomført i 2018 må Idrettslaget Hei ta opp et midlertidig / kortsiktig mellomfinansieringslån.

 

Agenda for ekstraordinært årsmøte:

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 3. Konstituering
– Valg av dirigent
– Valg av referent
– Valg av 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 4. Opptak av midlertidig mellomfinansieringslån
– Redegjørelse for låneopptak
– Sikkerhet
– Sum
– Tidsaspekt på lån

Sak 5. Refinansiering av alle lån i idrettslaget
– Redegjørelse for låneopptak og opprydding
– Sikkerhet
– Sum tidsaspekt

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret