Interessert i å bli trener?

Send en e-post til post@hei-il.no
eller kontakt styreleder i Hei, Ole Christian Wiger Sørensen
på tlf 95 23 70 73 for ytterligere spørsmål

Idrettslaget Hei har mottatt mange forespørsler fra foreldre som ønsker å melde barna sine på turn, og vi synes det er synd at dette er noe vi ikke lenger kan tilby. I alle år har Idrettslaget Hei vært stolte av å tilby både fotball, ski, håndball og turn – og dette er noe vi ønsker å kunne begynne med igjen.

For å drifte en turngruppe er man avhengig av personer med tid, interesse og dugnadsvilje. Rett og slett ildsjeler som tar ansvar for å holde en slik gruppe i gang. Vi i Hei ønsker barneturn hjertelig velkommen, men mangler disse ildsjelene.

Dersom du eller noen du kjenner kunne tenke deg å være med å starte opp dette, og ta et lederansvar i turngruppa, håper vi at du tar kontakt med oss!