Politiattest

Det er den enkelte som søker politiattest, ikke I.L. Hei.

Du kan benytte deg av elektronisk søknad: her. Her må det logges inn.

I tillegg må det vedlegges en bekreftelse fra I.L. Hei på formålet med politiattesten. De opplysningene vi må ha om deg er :
Navn, fødselsnummer, stillingsbeskrivelse (f.eks trener, lagleder).
Dette kan du sende på mail til post@hei-il.no.
Vi returnerer så snart vi kan en utfylt og signert bekreftelse som du kan legge med den elektroniske søknaden.

Du vil få politiattesten tilsendt fra politiet pr. post eller e-post og må så snart som mulig fremvise den til oss på kontoret i vår kontortid tirsdag/torsdag 08-16 eller onsdag 12-20. Attesten kan også sendes på mail til post@hei-il.no

Søkere under 18 år må i tillegg ha foresattes signatur på bekreftelsen fra I.L. Hei

 

Rev.18.09.14

Krav om politiattest i I.L. HEI

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i IL HEI

 

 

Du kan lese mer om ordningen på Norges Idrettsforbund sine sider her