Kontorets åpningstider

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag 08.00.-16.00

Onsdag 12.00-20.00

Faktura adresse IL HEI:

 EHF faktura

Idrettslaget ser helst at faktura sendes som en EHF faktura: IL Hei org nr er 983 895 654

Mail
983895654@mypaperless.noo

Brev

Idrettslaget Hei, Postboks 48 Skjelsvik, 3906 Porsgrunn