HÅNDBALLTRENERE 2020-2021
Håndballskolen: 1-3 klasse Karina Myhre karinamyhre@hotmail.com 995 94 561
Jenter 9 år Yvonne Brettvik yv-brett@online.no 911 13 235
Jenter 10 år Pål Morten Hansen paalmhansen@yahoo.no 932 92 928
Jenter 11 år Pål Morten Hansen paalmhansen@yahoo.no 932 92 928
Jenter 12 år Kaja Karlsen kajakarlsen@gmail.com 934 45 579
Gutter 12 år Pål Klevjer pl.klevjer@gmail.com 958 35 586
Jenter 13 år Stig Nikman Salvesen stig.salvesen@gmail.com 901 82 604
Jenter 14 år Brit Lundegaard britlu@online.no 975 00 818
Jenter 15 år Kristine Danielsen kristine.danielsen@sf-nett.no 916 12 156
Jenter 20 Stig Nikman Salvesen stig.salvesen@gmail.com 901 82 604
???? Guro Solberg Horten gurohorten@yahoo.no 970 85 509