Hei IL har et bredt tilbud til de som ønsker å spille håndball. Her har vi lag til alle aldre både for jenter og gutter.

Er du eller ditt barn interessert i å starte opp, kom gjerne på neste trening for å prøve ut om dette er noe. Vi er stolte av våre mange gode trenere, lagledere, foreldrekontakter og alle andre frivillige gode hjelpere, og vi vil ha så mange som mulig på laget.

Pengene klubben får inn via treningsavgiften går til:
* Drakter og treningsutstyr
* Hall leie
* Lønn til trenere
* Dommerhonorarer
* Påmelding av lag til serier og turneringer

Alle aktive f.o.m 13 år må tegne lisens via Håndballforbundet. Informasjon om dette, samt kampinformasjon, finner du på www.handball.no

Hver enkelt er ansvarlig for å registrere sin spiller på Min Idrett:
1.Gå inn på minidrett.nif.no
2. Registrer deg som ny bruker
3. Fyll inn informasjon om spiller og foresatte

Det er viktig at brukerprofilen holdes oppdatert, da denne danner grunnlag for utsendelse av treningsavgift og medlemsavgift, registrering av lag osv.

Å være medlem i Hei IL innebærer dugnadsplikt, og her må man stille opp på ulike arrangementer i tillegg til hallvakter, kioskvakter og sekretariat.

Alle verv i klubben utenom trenere og dommere dekkes opp av foreldre, og klubben er helt avhengig av at dere som foreldre er aktive i ulike verv (styre og utvalg) og rundt hvert lag (oppmann og foreldrekontakt). Vi oppfordrer hvert lag til å ha minst ett medlem i styre/utvalg.

I tillegg må foreldre delta på obligatorisk dugnadsarbeid:
– Kiosk eller hallvakter (fellesdugnad)
– Inngang- og sekretariat (lagsdugnad)
– Fellesdugnad for Hei Håndball
– Arrangementer (mini/aktivitetsturneringer, 17.mai, etc)
– Salgsdugnad to ganger pr år

Er det noe du lurer på, er du velkommen til å ta kontakt med oss i styret.