Tilgjengelige dugnader

I.L. Hei Fotball – En trafikksikker klubb

Fotballgruppa har et samarbeid med Trygg Trafikk, Trafikksikkerhetsutvalget i Telemark Fylkeskommune og Telemark fotballkrets for å sikre trygg transport til og fra fotballaktiviteter.
Ansvar:
Styret i klubben har ansvar for å videreformidle retningslinjene vi som klubb har blitt enige om til lagledere, trener og foreldre.  Lagledere og trenere har det videre ansvaret for at transporten foregår i henhold til retningslinjene klubben har utarbeidet.
Hvordan holde fokus?
Tema skal tas opp før sesongstart på trener og lagledermøter
Lagledere tar det temaet på alle foreldremøter på respektive lag
Trenere tar det opp på spillermøter
Legges ut på klubbens nettsider

 

Retningslinjer for transport
 • Oppfordre alle spillere og ledere til å benytte sykkelhjelm når de sykler
 • Pek ut en turleder som organiserer turer
 • Beregn god tid
 • Sørg for at det er nok biler til antallet som skal være med
 • Kjøretøyet skal være i forskriftsmessig og i forsvarlig stand
 • Sjåføren skal være våken og opplagt
 • Traffikkreglene skal følges
 • Legg inn stopp på lengre reiser
 • Alle skal benytte bilbelter
 • Personen som sitter i passasjersetet foran skal være over 140 cm
 • Alkohol og trafikk er ikke forenelig. Har du drukket dagen før, la bilen stå.
 • Husk at sjåføren er forbilde for passasjerene og at han/hun opptrer deretter
 
Bruk av buss:
 • Skal være leid inn av et buss-/taxiselskap
 • Alle passasjerer skal ha sitteplass og benytte bilbelter
 • Sjåføren skal være erfaren og ha alle godkjenninger for persontransport
Vær særlig oppmerksom på:
 • Stopp underveis
 • Finn egnet plass til parkering og i god avstand til vei
 • Før passasjerene slippes av, gi beskjed om å være forsiktige på plassen
 • Bagasjen må være forsvarlig plassert og sikret