Tilgjengelige dugnader

For trenere og lagledere

Treningstider:

Treningstider 2021

Annet:

Årshjul 2020

Sportslig plan (pdf) gammel

Dugnadsoversikt (pdf)

Kilometergodtgjørelse (pdf)

Utleggsskjema (pdf)

Årsrapport utstyr(xls)

 

Samtykkeskjema ved klubbskifte kan lastes ned her