For foreldre

Informasjon vedr. organisering av dugnadsarbeidet i HEI Fotball og dugnadsoversikt for 2020:

Dugnadsoversikt IL HEI Fotball 2019/2020 (PDF)

Foreldrevettregler

• Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det
• Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare ditt eget
• Gi oppmuntring i medgang og motgang
• Respekter trener/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du gi etter kampen
• Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene
• Stimuler og oppmuntre dit barn til å delta – ikke press
• Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
• Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv
• Vis respekt for klubbens arbeid – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
• Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
• Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja
• Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier