Om HEI E-sport

HEI E-sport ble opprettet som egen gruppe på årsmøte for IL HEI 17.06.2020.
Vi holder til i nyoppussede lokaler på HEI klubbhus, hvor rommet har kapasitet til 14 spillere pr. trening.

Vårt hovedmål er å gi flest mulig i lokalmiljøet mulighet for deltagelse i et inkluderende miljø som legger til rette for utvikling og mestring innen E-sport. Videre skal E-sport tilbys som et lavterskeltilbud, hvor det ikke er krav til forhåndskunnskaper eller erfaring for å delta.

Med fokus på inkludering, trivsel og samhold skal HEI E-sport legge til rette for et miljø som omfavner alle medlemmer uavhengig av bakgrunn og ferdighetsnivå.

Hei E-sport ønsker å være en møteplass og arena både for de som ikke er aktive innenfor annen idrett/gren, i tillegg til de som ønsker å kombinere flere idretter.

Det vil være fokus på å tilrettelegge trening ut ifra den enkeltes ferdighet- og ambisjonsnivå.

HEI E-sport skal videre arbeide for at våre medlemmer opplever lagfølelse, mestringsfølelse og tilhørighet innenfor en sosial arena.

I første omgang starter HEI E-sport opp med følgende fire spill (forutsatt tilgjengelig trener-ressurser):

  • Rocket League (Platform: PC)
    • FIFA (Platform: Playstation 4)
    •             Overwatch (Platform: PC)
    •             League of Legends (Platform: PC)

E-sport gruppens målgruppe vil i første omgang være rettet mot jenter og gutter i alderen 12-16 år.
Påmelding kan tidligst skje fra 01. Januar det året man fyller 12 år.

Type spill og målgruppe kan justeres fortløpende.