Sportslig plan IL HEI E-sport

Sportslig plan er et samlet dokument som beskriver arbeidet innad i IL HEI E-sport. Planen er utarbeidet med det formål å skape retningslinjer for E-sport aktiviteten som skal driftes.

Planen angir videre retningslinjer for treningsarbeidet, samt forutsetninger lagt til grunn for kontinuerlig og sunn drift av E-sport gruppen i IL HEI. Retningslinjene skal sikre utviklingen av enkeltspillere og lag.

Sportslig plan 2021 for HEI E-sport kan leses i sin helhet her: Sportslig plan