Priser IL HEI E-sport

Som egen gruppe vil HEI E-sport være underlagt IL HEI. Alle aktive medlemmer i IL HEI må betale en årlig medlemskontingent. Pr. 2021 er medlemskontingenten pålydende Kr. 500,-. Medlemskontingenten tilfaller idrettslaget i sin helhet.

E-sport gruppen vil i tillegg fakturere alle medlemmer en treningsavgift. Treningsavgiften vil være E-sport gruppens hovedinntekt og skal dekke opp for gruppens utgifter til utstyr, lisenser, maskinvare, programvare, samt drift og vedlikehold. Hele treningsavgiften tilfaller E-sport gruppen i sin helhet.

Pris treningsavgift høstsesong 2021: Kr. 750,-