Årsmøte dokumenter

Dokumenter til årsmøtet Dokumentene til årsmøtet er nå tilgjengelig. Klikk på linken under for å se dem. Håper å se mange medlemmer der! Dokumenter årsmøtet Mvh Svend Ødegård

Årsmøte IL HEI

Til medlemmene i IL Hei                                                                   Heistad, 18. mai 2020 Innkalling til Årsmøte for IL Hei Styret innkaller herved til årsmøte i IL HEI. Årsmøtet avholdes onsdag 17. juni kl. 18.00 på Hei Klubbhus. Saker som et...

Årsmøte IL HEI

Årsmøtet utsatt På grunn av corona smitteberedskap utsetter IL Hei årsmøte 26.03.20 på ubestemt tid   Når smittesituasjon er mer avklart vil IL Hei sende ut ny innkalling med ny dato for årsmøte  Norges Idrettsforbund har forøvrig informert en utsatt frist for å...

Corona Virus

ALL AKTIVITET ER AVLYST INNTIL VIDERE!!! NY INFORMASJON OM CORONA-VIRUSET!   Vi i IL HEI ønsker å ta samfunnsansvaret vårt i forhold til å begrense faren for spredning av coronaviruset.   Basert på ny informasjon fra folkehelseinstituttet, kommunelegen og kunnskap om...

Informasjon i forhold til coronasmitte

På bakgrunn av situasjonen rundt coronautbrudd, ønsker il Hei å presisere følgende: Vi følger de råd som kommer fra kommunen, kommuneoverlege og folkehelseinstituttet. Pr idag er det ikke noen anmodning om å stanse trening, kamp eller annen aktivitet. Vi vil...

Årsmøte IL HEI

Til medlemmene i IL Hei                                                                   Heistad, 19. februar 2020 Innkalling til Årsmøte for IL Hei Styret innkaller herved til årsmøte i IL HEI. Årsmøtet avholdes torsdag 26. mars kl. 18.00 på Hei Klubbhus. Saker som...