Årsmøtet utsatt

På grunn av corona smitteberedskap utsetter IL Hei årsmøte 26.03.20 på ubestemt tid  

Når smittesituasjon er mer avklart vil IL Hei sende ut ny innkalling med ny dato for årsmøte 

Norges Idrettsforbund har forøvrig informert en utsatt frist for å avholde årsmøte til «innen 15. juni»

Mvh

IL HEI