Årshjul Fotball

Rev. 28/02 2020

av 

Svend Ødegård

JANUAR

 • Påmelding ungdomsfotball: 13-19 år og senior kvinner/menn 7er. Frist 15 Januar
 • Påmeldingsansvarlig må ha dette innen 31.desember
 • Utsendelse av innbydelser til cup +distribusjon på Facebook/nettside.
 • Nye arbeidskontrakter trenere og lagledere må utarbeides
 • Søknadsfrist for turneringer som spilles sommer og høst. Søknad skal sendes på fastsatt skjema. Frist 1. Februar
 • Sjekk av politiattester
 • Årsrapport fra fotball til hovedlaget

FEBRUAR

 • Påmelding barnefotball 8-12 år.. Frist 15 Februar
 • Til påmeldingsansvarlig innen 31 Januar
 • Utsendelse av treningsavgift

MARS

 • Påmelding 6-7 årslag. Frist er 1 April
 • Påmeldingsansvarlig må ha dette innen 15. Mars
 • Søknad om å arrangere Tine fotballskole. Frist 15 Mars
 • Salg av dopapir/tørkepapir
 • Innmelding av overårig til kretsen. Lagledere på lagene er ansvarlig for dette dersom man skal søke. Frist 31. Mars
 • Alle lag skal ha gjennomført foreldremøte angående årets sesong. Frist: 31.mars
 • Forberede 17 mai

APRIL

 • Vårryddingsdugnad før cup
 • Fotballcup på Hei. Dugnad for mange av lagene. Alle lag opp til 12 år spiller.
 • Sesongstart for de eldste
 • Kiosken åpner.
 • Loddsalg

MAI

 • 17. Mai dugnad
 • Oppstart nytt årskull 5 åringer

JUNI

 • Frist for påmelding/etteranmelding lag høst/endring nivå/spillform. Frist 10. Juni

JULI

AUGUST

 • Oppmelding til sone-/kretslag, fra 13 år. Følg med på kretsen sine sider for info.
 • Fotballskole på Hei?

SEPTEMBER

 • Overgangsvindu stenger. Frist 10 september.
 • Salg av dopapir
 • Turneringer som arrangeres vinter/vår (desember – mai). Søknad skal sendes på fastsatt skjema. Frist 1. oktober

OKTOBER

 • Lotteri
 • Påmelding av lag til seriespill i futsal for senior menn. Frist 31. Oktober

NOVEMBER

 • Endring av treningstider på årstrinn. 1. November
 • Påmelding til vinterserien. Frist 1 Desember
 • Bekrefte korrekte laglister i Spond.

DESEMBER