Arbeidet er allerede i full sving her på Hei, og i den forbindelse kunne vi ha trengt litt hjelp!
Fra 10.juli og to uker frem i tid skal det legges nytt kunstgress, og vi har behov for frivillige.
Hvis du vil hjelpe til med de nye banene kan du ta kontakt med lagleder eller trener på ditt lag, eller kontakte Sverre Sveen på telefon 402 23 545