Ekstraordinært årsmøte I.L. Hei onsdag 13.04.16 kl 20.00

Ekstraordinært årsmøte I.L. Hei onsdag 13.04.16 kl 20.00

Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte på

Hei klubbhus onsdag 13. april kl 20.00:

Agenda:

Forslag til endring av vedtektene

Valg av nytt styre

Velkommen!