Hei Seniorlauget inviterer til hyggekveld 2. okt kl 19.00

Leder for det historiske arkivet til Langesund og omegns sjømannsforening Knut Bjerke presenterer oss denne gangen for Sjødjevelen –eller kapteinløytnant grev Felix von Luckner på «Seeadler», fullriggeren som under 1. verdenskrig seilte under falskt norsk flagg og med...

les mer

Seniorlauget inviterer til årsmøte og hyggekveld 08. 01.16

I.L. HEI SENIORLAUG INVITERER TIL ÅRSMØTE OG HYGGEKVELD Vi inviterer til årsmøte med påfølgende hyggekveld fredag den 8.januar 2016 kl. 18.00. Dagsorden: 1: Konstituering 2: Årsberetning 3: Regnskap / Budsjett 4: Innkomne forslag 5: Valg Årsmøtepapirer ligger på...

les mer