Ønsker du bli medlem?

Send oss en mail: post@hei-il.no eller ring kontoret tlf 35 56 22 90, ti/to 09.00 – 15.00, ons 15.00 – 21.00

Det vi behøver av opplysninger om deg er:
Navn, adresse og når født.

For nye medlemmer kan kontingenten første gang betales inn til konto
2670 23 39536
I.L. Hei
Pb 48, Skjelsvik
3906 Porsgrunn
Husk! Merk innbetalingen med navn.

Neste år vil du motta en faktura fra I.L. Hei via Mamut

Støttemedlemskap i I.L. Hei koster kr. 200,- pr. år

Medlemskapet i I.L. Hei for idrettsaktive utøvere koster kr. 400,- pr år. I tillegg må disse betale treningsavgift til de gruppene de deltar i. Treningsavgiften kreves inn separat fra hver gruppe.
Medlemskapet i I.L. Hei for deltagere i Seniorlauget og Damegruppa koster kr. 200,- pr. år.

I.L. Hei har ikke familiemedlemskap.

Har dere noen i familien som er medlem i I.L. Hei fra før er det veldig greit å få vite hvem dette er. Da vil dere få en felles faktura fra I.L. Hei via MAMUT ved hovedutsendingen av medlemskontingenten på våren (mars) hvert år.

PLEASE FILL IN THE FORM BELLOW

Sponsorer