Hei IL – Administrasjon og Styret

Administrasjon

Kontor: Kristin Aanonsen, mail: kristin@hei-il.no

Marked/Utleie klubbhus: Ida Sofie Sundseth, mail: ida.sofie@hei-il.no

Vedlikehold klubbhus: Bjørn Dahl, tlf: 98451259, mail: bjoedah3@online.no

Hallvaktordning: Jon Helge Helgerud, tlf 91342319, mail: jonhelgebuss@gmail.com

Vaktmestertelefon klubbhus tlf: 48224409

 

Styret

Styreleder: Ole Christian Wiger Sørensen, tlf: 95237073, e-post: mailto:ole@cfh.no

Nestleder / ansvar anlegg: Morten K. Pettersen, tlf: 91115614, e-post: morten.k.pettersen@sf-nett.no

Økonomiansvarlig: John Inge Myrvang, tlf: 90783274, e-post: john.inge.myrvang@yara.com

WEB ansvarlig / Primærkontakt grupper: Kristin Eide Lunde, tlf: 41521541, e-post: kri-lund@online.no

Sponsor ansvarlig: Terje Johannesen, tlf: 91108917, e-post: tej@strukturas.no

Hallvakt ansvarlig: Reidun Langmyr, tlf: 47019145, e-post: reidun.langmyr@gmail.com

Anlegg ansvarlig: Petter Hovet, tlf: 90836749, e-post: petter.hovet@sf-nett.no

 

Heistad Idrettsanlegg AS

Leder : Jon Helge Helgerud, tlf 91342319, mail: jon.helge.helgerud@nli.no

Morten K. Pettersen. tlf: 91115614, mail: Morten.Kjorholt.Pettersen@porsgrunn.kommune.no

Sponsorer